Dokumenty

Statut

Jastrzębie-Zdrój, dnia 17.02.2019 r. § 1 Tworzy się stowarzyszenie o nazwie: „Stowarzyszenie Dializowanych Nephros”. § 2 Stowarzyszenie stanowi dobrowolne zrzeszenie chorych objętych programem przewlekłych dializ i chorych po przeszczepie nerki. § 3 1.Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska, a siedzibą miasto Jastrzębie-Zdrój.2. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju. § …

Statut Czytaj więcej»

Oświadczenie woli

Przewlekła niewydolność nerek jest chorobą nieuleczalną, która jak ktoś powiedział „nie wiadomo kiedy się zaczyna i nigdy się nie kończy” .Jedyną metodą, która rozwiązuje ten problem czyli ratuje życie, jest włączenie chorego do procesu dializ, czy to pozaustrojowych czy typu otrzewnowego. Jest jeszcze jeden sposób: to przeszczepienie narządu, w naszym przypadku nerki, ale z różnych …

Oświadczenie woli Czytaj więcej»

Przewiń do góry