Badanie ankietowe dotyczące Strategii Terytorialnej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Szanowni Państwo, W związku z toczącymi pracami nad opracowaniem Strategii Terytorialnej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego zwracam się z prośbą o pomoc w rozpropagowaniu informacji o trwającym badaniu ankietowym. Ankiety skierowane są do mieszkańców regionu, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców z obszaru Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Badanie ankietowe posłuży opracowaniu diagnozy będącej punktem wyjścia do stworzenia …

Badanie ankietowe dotyczące Strategii Terytorialnej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego Czytaj więcej»