Stowarzyszenie Dializowanych

NEPHROS

Ogólnopolski Dzień Osób Dializowanych

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych i partnerzy inaugurują Ogólnopolski Dzień Osób Dializowanych

8 listopada 2021 przypadają pierwsze polskie obchody Ogólnopolskiego Dnia Osób Dializowanych. Ustanowienie święta jest rezultatem wspólnych wysiłków organizacji związanych z opieką nefrologiczną – Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych i środowisk pacjenckich. Celem inicjatywy jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na problemy i potrzeby chorego dializowanego oraz podnoszenie świadomości na temat profilaktyki i leczenia chorób nerek. Ogólnopolska sieć stacji dializ DaVita z dumą wspiera tę ważną inicjatywę.

Wybór daty nie jest przypadkowy i podkreśla, że dializowani żyją dzięki wiedzy i pracy innych oraz rozwojowi nauki – 8 listopada 1958 r. w Poznaniu wykonano w Polsce pierwszą hemodializę. Przed tym istotnym przełomem w polskiej medycynie osoby dotknięte przewlekłą chorobą nerek (PChN), czyli schorzeniem, które dziś prowadzi chorego na fotel dializacyjny lub/i do kolejki oczekujących na transplantację nerki, po prostu przedwcześnie umierały.

Informacji o powołaniu Ogólnopolskiego Dnia Osób Dializowanych towarzyszy nasz osobisty apel o zwiększenie działań edukacyjnych oraz realnej pomocy, która może poprawić jakość życia i ułatwić funkcjonowanie osób dializowanych w społeczeństwie. To także wyrażenie wdzięczności dializowanych dla osób sprawujących nad nimi opiekę medyczną i dla ich opiekunów – mówi Iwona Mazur, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych. Pomysł na święto wyszedł zresztą od samych pacjentów zrzeszonych w mediach społecznościowych, m.in. na grupie wsparcia „Kocham swoje nerki”. Szybko uzyskał aprobatę naszej organizacji i od razu podjęliśmy kroki na szczeblu państwowym, niezbędne w celu jego realizacji – dodaje.

Szacuje się, że problem przewlekłej choroby nerek (PChN) dotyczy nawet 12–14 proc. polskiego społeczeństwa, czyli prawie 4, 5 mln Polaków. Obrazuje to skalę zjawiska – nieleczone schorzenie może u każdej dotkniętej nim osoby doprowadzić do konieczności leczenia nerkozastępczego (dializy otrzewnowej lub hemodializy) lub transplantacji nerki. Kluczem do skutecznej profilaktyki jest jak najwcześniejsze wykrycie choroby, które pozwala na opóźnienie jej rozwoju od kilku do kilkunastu lat i kontynuowanie w miarę normalnego życia bez konieczności np. rezygnacji z pracy i znacznej części codziennych aktywności – wyjaśnia prof. dr hab. Beata Naumnik, konsultant wojewódzki ds. nefrologii, Kierownik I Kliniki Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
Dr n. med. Marta Serwańska-Świętek, nefrolog, transplantolog, zastępca dyrektora medycznego DaVita Polska, sieci stacji dializ, która wsparła inicjatywę, dodaje: – W ośrodkach dializ i poradniach nefrologicznych DaVita zlokalizowanych na terenie całej Polski, opieką specjalistów objętych jest ponad 3700 pacjentów dializowanych – to znaczna grupa spośród wszystkich dializowanych osób w Polsce. Część z nich trafia do nas, będąc wcześniej nieświadomym choroby, która rozwijała się w ich organizmie przez wiele lat. A pamiętajmy, że nawet w zaawansowanym stadium choroby nerek mogą nie dawać żadnych wyraźnych objawów, mówi się, że chore nerki nie bolą. Dlatego tak ważna jest profilaktyka w postaci regularnych, wykonywanych minimum raz w roku, a jeśli cierpimy na inne przewlekłe schorzenia nawet częściej, badań stężenia kreatyniny we krwi i badań ogólnych moczu. DaVita, organizując ogólnopolską akcję edukacyjno-profilaktyczną „Zbadaj nerki-ocal życie”, dokłada swoją cegiełkę do szerzenia informacji na temat chorób nerek i konieczności dbania o nerki przez Polaków. Z radością wspieramy kolejne inicjatywy tego typu. Mamy nadzieję, że powołanie Ogólnopolskiego Dnia Osób Dializowanych doprowadzi do wzrostu świadomości na temat wyzwań leczenia nerkozastępczego, ponieważ choroba nerek może dotknąć każdego z nas.
Katalizatorem rozwoju PChN, która nieleczona prowadzi z czasem do całkowitej niewydolności nerek, są tzw. choroby współistniejące, tj. nadciśnienie tętnicze, cukrzyca czy choroba wieńcowa.
Hemodializa to zabieg oczyszczania krwi z toksyn i zbędnych elementów przemiany materii oraz usuwania nadmiernej ilości wody nagromadzonej w organizmie w wyniku nieprawidłowego działania nerek. Podczas hemodializy krew pacjenta wielokrotnie pobierana jest do dializatora (który jest kluczowym elementem aparatu, tzw. sztucznej nerki), oczyszczana w nim i z powrotem przetaczana do układu krążenia. W organizmie człowieka znajduje się średnio od 4 do 5 litrów krwi. W trakcie hemodializy w danym momencie poza organizmem pacjenta pozostaje około 300–400 ml.
Obecnie w Polsce dializowanych jest ponad 20 tys. osób.

O OSOD
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych od 2004 r. skupia pacjentów leczonych nerkozastępczo w ośrodkach dializ na terenie Polski. Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy obywatel Unii Europejskiej a w szczególności osoby dializujące się, ich rodziny oraz opiekunowie, osoby z przewlekłą niewydolnością nerek, po przeszczepieniu nerek i osoby w predializie. OSOD promuje profilaktykę chorób nerek, zwłaszcza wśród osób z grupy ryzyka oraz ideę transplantacji, jako najlepszą metodę leczenia osób z niewydolnością nerek. Stowarzyszenie organizuje bezpłatne badania profilaktyczne oraz otwarte wykłady dotyczące profilaktyki PChN – wszystko to, by zatrzymać rozprzestrzenianie się tej cywilizacyjnej choroby, dotykającej ok. 12–14% społeczeństwa.

O DaVita
DaVita sp. z o.o. jest oddziałem DaVita Inc., czołowego dostawcy usług dializacyjnych w Stanach Zjednoczonych, opiekującym się na macierzystym rynku ponad 205 tys. pacjentów. W Polsce DaVita jest drugą największą niepubliczną siecią stacji dializ, prowadzącą 66 placówek w dużych i mniejszych miejscowościach, w których leczy około 3700 pacjentów. Diagnostyka i konsultacje w kierunku chorób nerek oraz ich leczenie prowadzone są w 44 poradniach nefrologicznych DaVita w całym kraju. DaVita w Polsce zatrudnia ponad 1500 osób. Na całym świecie firma prowadzi prawie 3100 stacji dializ, z czego 91 proc. zlokalizowanych jest w USA. DaVita działa zgodnie z misją: budujemy wspólnotę, w której troszczymy się o siebie nawzajem oraz w której pacjent i jego potrzeby stoją zawsze na pierwszym miejscu. Od ponad 20 lat firma jest liderem pod względem jakości opieki klinicznej i innowacyjności w leczeniu pacjentów z przewlekłą chorobą nerek i schyłkową niewydolnością nerek. Więcej informacji o DaVita – www.DaVita.pl.

Więcej informacji

OSOD: Iwona Mazur 
Prezes
Tel.: +48 605 448 693
E-mail: osod@osod.info
DaVita: Joanna Gajewska 
Communications & Marketing Manager
Tel.: +48 781 866 700
E-mail: joanna.gajewska@davita.com
Agnieszka Madej
Hill+Knowlton Strategies
Tel.: +48 603 130 279
E-mail: agnieszka.madej@hkstrategies.com

Dr hab. n. med. Beata Januszko – Giergielewicz, prof. UMK specjalistka chorób wewnętrznych, nefrologii, transplantologii klinicznej

Gorąco popieram inicjatywę ustanowienia dnia 8 listopada OGÓLNOPOLSKIM DNIEM OSÓB DIALIZOWANYCH (ODOD) na pamiątkę pierwszego przeprowadzonego w Polsce zabiegu hemodializy. Z danych za rok 2020 (Rejestr Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego i dane konsultanta krajowego w dziedzinie nefrologii), na koniec tego roku dializowano łącznie w naszym kraju 19647 pacjentów, z czego 18847 metodą hemodializy, a 800 metodą dializy otrzewnowej. Ta liczba chorych dializowanych z przewlekłą chorobą nerek (PChN) w stadium schyłkowym, wymagająca terapii nerkozastępczej, to tylko przysłowiowy „szczyt góry lodowej”, ujawniający zaawansowaną fazę cywilizacyjnego schorzenia, na które szacunkowo cierpi ok. 4,5 milionów Polaków. PChN ma skryty, często bezobjawowy przebieg. Diagnoza ta bywa niejednokrotnie całkowitym zaskoczeniem dla pacjenta podczas przypadkowych badań kontrolnych. Problemem jest też brak regularnych badań przesiewowych w polskiej populacji, choć w tej kwestii odnotowujemy obecnie pewien postęp, jak choćby bezpłatny Program Profilaktyczny 40+, uwzględniający w swoim zakresie również oznaczanie parametrów funkcji nerek. Warto w tym miejscu zauważyć, że wzrost liczby dializowanych w stacjach dializ następuje głównie w najstarszych grupach wiekowych. Z tego powodu należy ODOD postrzegać jako cenną inicjatywę, szerzącą w społeczeństwie wiedzę i świadomość o zagrożeniach, płynących z braku regularnej kontroli funkcji nerek i konsekwencji tego faktu, szczególnie dotkliwie dotykających osoby w podeszłym wieku. Ustanowienie ODOD postulują sami pacjenci dializowani, dla nich jest to bowiem możliwość wypowiedzi publicznej o bolączkach tej terapii. Istotna jest tu też możliwość dyskusji o metodach dializ, celem wyboru tej optymalnej dla pacjenta. Dodatkowy aspekt ustanowienia ODOD to korzyści, płynące z możliwości prowadzenia szerszej debaty publicznej na temat przeprowadzenia transplantacji nerek u pacjenta z PChN i pozyskiwania w tym celu narządów od zmarłych i żywych dawców. Jednak dla większości chorych z nieodwracanie uszkodzonymi nerkami i liczną współchorobowością dializoterapia pozostaje nadal jedyną możliwą metodą leczenia nerkozastępczego. Pacjenci ci z różnych przyczyn nie kwalifikują się do tego zabiegu. Przeszczepienie nerki w 2020 r. przeprowadzono tylko u 3,6 % populacji dializowanych w Polsce. Wobec wymienionych powyżej argumentów, w mojej opinii naszym obowiązkiem jako zespołów medycznych, opiekujących się pacjentami dializowanymi, jest wspieranie wszystkich inicjatyw naszych chorych, tj. ODOD, bo w ten sposób wspieramy ich samych oraz ich proces leczniczy. W dobie pandemii Covid-19 dyskusja ta jest tym cenniejsza, iż dotyczy szczególnie poszkodowanej przez nią populacji pacjentów. Ustanowienie ODOD właśnie w okresie pandemii Covid-19 może stać się wzmocnieniem sygnału, wysyłanego przez środowisko nefrologiczne, o szczególnej wrażliwości populacji ogólnej na zagrożenia cywilizacyjne, skutkujące rosnącym ryzykiem uszkodzenia nerek tj. cukrzyca, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, otyłość, jak również powikłania infekcyjne.

Dr hab. n. med. Beata Januszko-Giergielewicz, prof. UMK

STOWARZYSZENIE OSÓB DIALIZOWANYCH NEPHROS z SIEDZIBĄ W JASTRZĘBIU-ZDROJU

Zarząd i członkowie Stowarzyszenia Dializowanych Nephros z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju popieramy inicjatywę ustanowienia Ogólnopolskiego Dnia Osób Dializowanych. Jak wiemy, osoby dializowane w swoim życiu napotykają trudności, których wielokrotnie nie mogą sami pokonać. Najbliższa rodzina, znajomi, w wielu przypadkach nie potrafią zrozumieć ich zachowania.  Dzięki Ogólnopolskiemu Dniu Osób Dializowanej, chorzy będą mogli głośno mówić o swoich problemach i potrzebach, równocześnie będą mogli przekazać, że dializa to szansa na życie, na bycie z bliskimi, że to realizowanie marzeń mimo różnych ograniczeń.

Zarząd Stowarzyszenia Nephros

Scroll to Top