Stowarzyszenie Dializowanych

NEPHROS

Rok 20-lecia Stowarzyszenia NEPHROS.

25-09-2016 rok.

Jak co roku, w niedzielę 25 września 2016 roku, w Domu Przyjęć Agata w Jastrzębiu Zdroju, odbyło się spotkanie integracyjno-edukacyjne, tym razem połączone z jubileuszem  20-lecia Stowarzyszenia. Spotkanie to było w współfinansowane z dotacji Urzędu Miasta, przeznaczonej na wsparcie realizacji zadania publicznego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia. Na spotkanie zaproszono gości z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju oraz Centrum Dializ Fresenius w Wodzisławiu Śląskim.  Spotkanie rozpoczęło się powitaniem gości a następnie Pan dr n. med. Adam Riemel, wygłosił prelekcje na temat historii dializ. Dowiedzieliśmy się, że wybitny lekarz W. Koff, odkrywca i konstruktor zapoczątkował metodę leczenia, która po wielu modyfikacjach do tej pory uratowała i nadal ratuje życie setkom tysięcy ludzi z ostrą i przewlekłą niewydolnością nerek. 
W dalszej części spotkania, Przewodniczący Rady Nadzorczej Jarosław Miara przedstawił powstanie i podsumowanie dwudziestu lat działalności Stowarzyszenia kreśląc jej rozwój i wspominając o pokonywanych trudnościach. W swoim wystąpieniu dużo miejsca poświęcił osobom, które powołały do życia stowarzyszenie i osobom, które obecnie wspierają jego działalność.
Jubileusz to czas także na podziękowania i tych również nie brakowało. Zarząd Stowarzyszenia podziękował zaproszonym gościom między innymi za długoletnią pracę na rzecz osób dializowanych, za troskliwą i profesjonalną opiekę medyczną, fachowość, życzliwość, ciepłe słowa i wsparcie w działalność Stowarzyszenia. Wyróżniono także dyplomami osoby szczególnie zaangażowane w pracę na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.
Uroczystość była okazją do rozmów, poszerzania kontaktów oraz do budowania dalszych relacji pomiędzy członkami Stowarzyszenia.

Scroll to Top