Stowarzyszenie Dializowanych

NEPHROS

Spotkanie z młodzieżą. Zespołu Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

17-04-2015 rok.

Zarówno w Polsce jak i na całym świecie coraz więcej osób choruje na chorobę nerek nie zdając sobie z tego sprawy. Dlatego też, w dniu  17.04.2015 roku Stowarzyszenie Dializowanych Nephros we współpracy  z Dyrekcją Zespołu Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju zorganizowało kolejne spotkanie informacyjno-edukacyjne dla młodzieży. Głównym tematem spotkania były choroby nerek, pierwsze objawy, leczenie oraz zapobieganie chorobom nerek. Wśród zaproszonych gości obecna była  Lekarz Zarządzający Oddziałem Nefrologiczno – Wewnętrznym WSS nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, lek. Marzena Żelaźnicka-Wilk oraz ksiądz Wojciech Grzesiak z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Jastrzębiu-Zdroju. Przewodniczący stowarzyszenia R. Witek mówił o działaniach organizacji na rzecz chorych dializowanych oraz prowadzonej kampanii informacyjnej dotyczącej chorób nerek i przeszczepów narządów. Opowiedział, jak operacja przeszczepu zmieniła jego życie, ale też i jego samego, że cieszy się każdą chwilą. Pani M. Żelaźnicka-Wilk  poinformowała zebranych o przyczynach chorób nerek, sposobach ich leczenia, o leczeniu nerkozastępczym czyli dializach a także o przeszczepie nerki. Ksiądz W. Grzesiak omówił punkt widzenia największych światowych religii na temat transplantacji narządów a także kwestie etyczne związane z pobieraniem narządów do przeszczepów. W trakcie spotkania uczniowie uzyskali informacje, które trudno znaleźć w książkach. Wszystkiego, co najważniejsze na temat przeszczepiania narządów, mieli także możliwość konfrontacji własnych opinii ze zdaniem lekarzy.

Scroll to Top