Stowarzyszenie Dializowanych

NEPHROS

Kampania Społeczna „Drugie Życie” – Gliwice.

21-05-2014 rok.

Firma farmaceutyczna Fresenius Medical Care Polska S.A. zaprosiła Stowarzyszenie Dializowanych Nephros do wzięcia udziału w Kampanii Społecznej na rzecz transplantacji pod hasłem „Drugie życie”, kierowanej do uczniów 40 szkół średnich Górnego Śląska. Nasze Stowarzyszenie  chętnie wzięło aktywny  udział w tym projekcie, poprzez spotkania z młodzieżą w czterech wybranych przez siebie szkołach.
Spotkania odbyły się 19 i 21 maja 2014 roku. W spotkaniach tych brał również udział dr nauk medycznych Adam Riemel, specjalista nefrolog, który reprezentował firmę farmaceutyczną Fresenius Medical Care Polska S.A.
Celem prowadzonej kampanii było promowanie przeszczepiania narządów, informowanie o korzyściach które niesie za sobą ta terapia oraz edukacja w zakresie zagadnień medycznych prawnych i etycznych związanych z przeszczepianiem narządów w naszym kraju. Wszystkie spotkania odbyły się w atmosferze powagi i skupieniu należnej tym zagadnieniom. Stowarzyszenie Nephros reprezentował  Przewodniczący Stowarzyszenia Ryszard Witek.

Scroll to Top