Stowarzyszenie Dializowanych

NEPHROS

Kampania Społeczna „Drugie Życie” – Katowice.

22-01-2014 rok.

W środę 22.01.2014 roku, w Sali Konferencyjnej Kliniki Nefrologii w Katowicach odbyła się konferencja prasowa inaugurująca kampanię „Drugie życie” na Śląsku. Na konferencji obecni byli organizatorzy i patroni naukowi kampanii: dr Teresa Dryl-Rydzyńska, Prezes Fresenius Medical Care Polska, organizator kampanii; prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Nefrologii oraz dr hab. n. med. Grzegorz Budziński, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Transplantologii Klinicznej. Na spotkanie to zaproszony został także Ryszard Witek – przewodniczący stowarzyszenia “Nephros”. Osoby obecne na konferencji poruszyły temat transplantacji, świadomego dawstwa narządów, a także konieczności edukowania młodych ludzi w różnych aspektach przeszczepiania narządów. Ryszard Witek w swym wystąpieniu mocno podkreślił słuszność takich działań jako człowiek, któremu ktoś podarował drugie życie i zaznaczył też, że Stowarzyszenie dializowanych „Nephros” już od lat prowadzi kampanie na rzecz transplantacji narządów. Jak stwierdził, Stowarzyszenie które reprezentuje wyraża chęć współpracy w wyżej wymienionym projekcie.

Scroll to Top