Stowarzyszenie Dializowanych

NEPHROS

Jastrzębskie Dni Zdrowia.

15-09-2013 rok.

W niedzielę, dnia 15.09.2013 roku w Parku Zdrojowym w Jastrzębiu,  odbył się zorganizowany przez wydział zdrowia Urzędu Miejskiego w Jastrzębiu Zdroju coroczny Festyn Zdrowia. Uczestniczyło w nim także nasze Stowarzyszenie Dializowanych Nephros wspólnie z personelem medycznym Oddziału Nefrologiczno-Wewnętrznego WSS nr 2 w Jastrzębiu Zdroju i Stacji Dializ Fresenius Medical Care w Wodzisławiu Śląskim. Wszystkim zainteresowanym osobom omawialiśmy tematykę chorób nerek, tłumaczyliśmy co to jest hemodializa i dializa otrzewnowa, przedstawiliśmy urządzenie do dializy otrzewnowej (cykler), który budził duże zainteresowanie wśród osób przebywających na festynie. Równolegle Stowarzyszenie prowadziło kampanię na rzecz transplantacji organów poprzez rozdawanie folderów informacyjnych i oświadczeń woli. Materiały były współfinasowane z dotacji Urzędu Miasta, przeznaczonej na realizację zadania publicznego. Uświadamialiśmy uczestników festynu, że najskuteczniejszą metodą walki z  niewydolnością nerek jest przeszczep nerki.

Scroll to Top