Stowarzyszenie Dializowanych

NEPHROS

Spotkanie integracyjno-edukacyjne.

1-09-2013 rok.

Jak co roku, w niedzielę 1 września 2013 roku, w Domu Przyjęć Agata w Jastrzębiu Zdroju, odbyło się spotkanie integracyjno–edukacyjne dla chorych z jastrzębskiej i wodzisławskiej stacji dializ a także dla osób po transplantacji nerki. Spotkanie to było współfinansowane z dotacji Urzędu Miasta Jastrzębia Zdroju, która była przeznaczona na realizację zadania publicznego. Spotkanie cieszyło się sporą frekwencją; uczestniczyły w nim osoby dializowane oraz po przeszczepie nerki wraz z osobami towarzyszącymi. Zarząd Stowarzyszenia szczególną uwagę przywiązuje do tego rodzaju spotkań. Na spotkaniu tym, jednym z gości był dr n. med. Adam Riemel, który wygłosił prelekcje na temat przetoki tętniczo-żylnej i innych sposobów przygotowania pacjentów do hemodializy. Kolejnym, ważnym gościem spotkania była Pani mgr Grażyna Kuczera, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, która omówiła plan działań związanych z przyszłością stacji dializ. Jak dowiedzieliśmy się, jest przygotowany projekt na modernizację stacji dializ i części oddziału nefrologicznego. Oprócz poważnej rozmowy na nurtujące nas tematy był też czas na uśmiech, żarty czy wspólne śpiewy. Bardzo ucieszyła nas obecność na spotkaniu nowych koleżanek i kolegów, którym wydawało się dotychczas, że dializy to tylko ból i monotonia życia. Dziękujemy Zarządowi Stowarzyszenia za zorganizowanie tak wspaniałego spotkania oraz przede wszystkim przybyłym pacjentom, bez których to spotkanie nie miałoby racji bytu.

Scroll to Top