Stowarzyszenie Dializowanych

NEPHROS

Spotkanie z młodzieżą. Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju.

17-04-2013 rok.

Dnia 17-04-2013 roku na zaproszenie Pani mgr Bożeny Araszczuk, przewodniczący Stowarzyszenia Dializowanych Nephros kolega Ryszard Witek spotkał się z młodzieżą w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju. Tematem spotkania była profilaktyka chorób nerek oraz ich zapobieganie, zobrazowanie młodzieży, jak wygląda codzienne życie osoby dializowanej, z jakimi problemami muszą zmagać się chore osoby i jakiej diety muszą przestrzegać. Nawiązano również do tematu przeszczepów nerek – wskazano tutaj na pozytywne aspekty przeszczepu dla osoby cierpiącej na przewlekłą niewydolność nerek. Ryszard Witek opowiedział także młodzieży osobistą historię – osoby dializowanej a obecnie po przeszczepie nerki. W ten sposób naświetlił młodym ludziom, jak ogromnie niebezpieczną i tragiczną w skutkach może być przewlekła choroba nerek. Mówiono także, jak wielkim i szlachetnym darem jest wyrażenie woli, by w razie nagłej i niespodziewanej śmierci oddać narządy do przeszczepu. Całe spotkanie odbyło się w miłej i pełnej skupienia atmosferze. Zarząd Stowarzyszenia składa serdeczne podziękowania Dyrekcji Zespołu Szkół nr 5 w Jastrzębiu Zdroju oraz Pani mgr Bożenie Araszczuk za ogromny wkład pracy w przygotowaniu tego spotkania.

Scroll to Top