Stowarzyszenie Dializowanych

NEPHROS

Spotkanie z młodzieżą. Zespół Szkół nr.2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju.

19-03-2013 rok.

W dniu 19 marca 2013 roku odbyło się spotkanie edukacyjne z młodzieżą szkolną Zespołu Szkół nr.2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu Zdroju. W  spotkaniu tym jako prelegenci wzięli udział Pani dr. Marzena Żeleźniacka, ordynator oddziału nefrologiczno-wewnętrznego WSS nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, Pani mgr Alicja Brocka rzecznik szpitala, Pan dr Stanisław Szuster koordynator do spraw pobrań  narządów w WSS nr 2, oraz Ryszard Witek przewodniczący Stowarzyszenia Dializowanych Nephros w Jastrzębiu-Zdroju. Na spotkaniu szeroko omówiono problematykę chorób nerek, jakie objawy mogą im towarzyszyć oraz jak zapobiegać im. Poruszono również temat pobierania narządów do przeszczepu, w jakich okolicznościach może do nich dojść i jakie warunki medyczne oraz prawne muszą być spełnione aby mogło dojść do pobrania narządów do przeszczepu. Przedstawiono również dane statystyczne odnośnie liczby osób oczekujących na przeszczep narządu . Przybliżono problemy życia z jakimi musza borykać się na co dzień osoby dializowane, a jak się to zmienia na korzyść dla pacjenta, gdy doczeka się przeszczepu nerki. Cale spotkanie odbyło się w milej i pełnej skupienia atmosferze. Stowarzyszenie Nephros składa podziękowanie Dyrekcji Zespołu Szkół  nr 2, oraz Pani mgr Bożenie Araszczuk za pomoc w zorganizowaniu spotkania.

Scroll to Top