Stowarzyszenie Dializowanych

NEPHROS

Światowy Dzień Nerek.

8-03-2012 rok.

Tegoroczny Światowy Dzień Nerek skupiał się wokół hasła „Chroń nerki – ocal swoje serce!”. 8 marca Stowarzyszenie Dializowanych Nephros wystawiło swój punt informacyjny w budynku Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. Członkowie Stowarzyszenia z siostrą oddziałową Stacji Dializ udzielali informacji na temat chorób nerek, dializ a także konieczności leczenia poprzez przeszczepy. Choroby nerek stanowią  poważne zagrożenie dla zdrowia, a liczba osób chorujących ciągle wzrasta. Świadomość społeczna o niewydolności nerek jest nadal bardzo niska, stąd istnieje konieczność jak najszerszego propagowania wczesnego wykrywania chorób nerek. Wczesna diagnoza pozwala na wdrożenie odpowiedniej terapii, chroniącej ten tak ważny dla życia narząd. Wśród osób zainteresowanych rozdawano foldery o chorobach nerek i o przeszczepach, a także rozdawano oświadczenia woli na temat przekazania do transplantacji tkanek i narządów.

Scroll to Top