Stowarzyszenie Dializowanych

NEPHROS

Światowy Dzień Nerek.

10-03-2011 rok.

W dniu 10 marca był obchodzony Światowy Dzień Nerek. Jest to ogólnoświatowa kampania, której celem jest informowanie ludzi o znaczeniu naszych nerek dla zdrowia i życia. Dzień ten jest obchodzony w 100 krajach na 6 kontynentach w drugi czwartek miesiąca marca. Choroby nerek są bardzo poważne, a liczba osób chorujących ciągle wzrasta. Świadomość społeczna o niewydolności nerek jest nadal bardzo niska. Stąd konieczność jak najszerszego propagowania wczesnego wykrywania chorób nerek. Wczesna diagnoza pozwala na wdrożenie odpowiedniej terapii, chroniącej ten tak ważny dla życia narząd.
Wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym  Stowarzyszenie Dializowanych Nephros, zorganizowało w tym dniu na terenie  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  nr 2 w Jastrzębiu Zdroju  otwarte spotkanie na które zaproszone były wszystkie osoby, którym na sercu leżały problemy chorób nerek. Celem tej akcji było informowanie o chorobach nerek, leczeniu oraz profilaktyce. Przeprowadzono również kampanię na rzecz transplantacji a osoby zainteresowane otrzymały oświadczenia woli.  Równocześnie na terenie miasta wywieszono plakaty propagujące  transplantację narządów.

Scroll to Top