Stowarzyszenie Dializowanych

NEPHROS

IX Krakowskie Dni Dializoterapii.

3 do 5-09-2010 rok.

W dniach 3 do 5 września, korzystając z zaproszenia Pani dr Iwony Mazur – Prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych OSOD – Stowarzyszenie NEPHROS gościło na IX Krakowskich Dniach Dializoterapii. Na specjalnej sesji poświęconej organizacjom i stowarzyszeniom działającym w tym sektorze, zostaliśmy poproszeni o prezentację działalności stowarzyszenia NEPHROS. W czasie trwania spotkania nadarzyła się również okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy liderami wszystkich organizacji. Dyskutowano na temat, co można jeszcze zrobić dla polepszenia integracji osób dializowanych.
Można było także brać udział w wielu sesjach naukowych poświęconych różnym schorzeniom nerek oraz innowacji w dziedzinie dializoterapii. Prelegentami tych sesji byli wybitni profesorowie z dziedziny nefrologii i dializoterapii.
Dzięki temu spotkaniu stowarzyszenie NEPHROS wzbogaciło się o nowe doświadczenia i tematy które będzie można wykorzystać w dalszej działalności stowarzyszenia na rzecz osób dializowanych i po przeszczepie nerki.

Scroll to Top