Stowarzyszenie Dializowanych

NEPHROS

Nowa nerka dla Stacji Dializ w Jastrzębiu-Zdroju

1-06-2010 rok.

Stowarzyszenie Dializowanych „NEPHROS” w Jastrzębiu-Zdroju dnia 18 marca 2010 roku dokonało zakupu nowej nerki. Nerka zosta³a podarowana Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Jana Pawła II nr 7. Zakup mógł być dokonany dzięki przekazaniu 1% z podatku, oraz darowiznom przekazanym przez darczyńców. W związku z czym pragniemy podziękować wszystkim którzy wsparli finansowo naszą działalność Stowarzyszenia. Poniżej prezentujemy nasz nowy nabytek.

Scroll to Top