Stowarzyszenie Dializowanych

NEPHROS

Spotkanie w Klinice Nefrologii w Katowicach

22-06-2009 rok.

W poniedziałek 22 czerwca br. w Klinice Nefrologii w Katowicach odbyło się spotkanie przedstawicieli Ośrodków Dializ z województwa śląskiego. W spotkaniu, które odbyło się z inicjatywy OSOD brała  udział delegacja naszego ośrodka w osobach kol. Barbary Grzesik i Ryszarda Wasahana. W organizację był też zaangażowany przewodniczący Stowarzyszenia Dializowanych „Nephros” kol Z. Szymański. Spotkanie prowadził kierownik Kliniki Nefrologii prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek, który poinformował zebranych o celach jakie sobie założyli jego organizatorzy oraz omówił sytuację dializoterapii w województwie. W chwili obecnej każdy chory potrzebujący dializ ma możliwość leczenia nerkozastępczego – stwierdził prof. Więcek. Mamy ogromny postęp w porównaniu do lat 90-tych, kiedy  jeszcze chorzy nie mieli takiego komfortu.  Przewodnicząca OSOD dr Iwona Mazur zapoznała obecnych z historią powstania Stowarzyszenia OSOD, celami i zadaniami, które sobie stawia i realizuje zapraszając wszystkich do wstępowania do tej ogólnopolskiej organizacji chorych dializowanych. Kol. Z. Szymański przekazał uczestnikom informacje dotyczące założenia organizacji zrzeszającej pacjentów dializowanych oraz przykłady konkretnej działalności naszego stowarzyszenia na rzecz chorych i ich rodzin w Ośrodku w Jastrzębiu-Zdroju. Problematykę transplantacji narządów a nerek w szczególności omówiła dr hab. n. med. Teresa Nieszporek. W ramach dyskusji zebrani pytali miedzy innymi o refundację leków dla dializowanych, dializy otrzewnowe czy przeszczepy nerek. Spotkanie podsumował jego gospodarz prof. A. Więcek dziękując zebranym za udział, dyskusję wyrażając nadzieję, że takie zebrania wejdą na trwałe do kalendarza pracy Kliniki Nefrologii jako ważny element integracji środowiska chorych dializowanych. 

Scroll to Top