5.07.2011
Pytanie od: Emilia Miciun
Witam serdecznie. Mam pytanie zwi┬▒zane z o┬Âwiadczeniem woli. Ot├│┬┐ chodzi o to, ┬┐e od jaki┬ 2 lat posiadam takie o┬Âwiadczenie w portfelu. Niedawno dowiedzia┬│am si├¬ ┬┐e ze wzgl├¬du na swoj┬▒ chorob├¬( m├│zgowe pora┬┐enie dzieci├¬ce) nie mog├¬ zosta├Ž ani dawc┬▒ krwi, ani szpiku lub kom├│rek macierzystych. St┬▒d moje pytanie a jak jest w przypadku przeszczepu organ├│w, gdy np. w chwili nag┬│ej ┬Âmierci moje organy b├¬d┬▒ brane do przeszczepu, drugi wariant je┬┐eli chcia┬│abym i zasz┬│aby taka konieczno┬Â├Ž darowa├Ž np. nerk├¬ osobie bliskiej czy b├¬d├¬ brana pod uwag├¬ jako dawca. Z g├│ry dzi├¬kuj├¬ za odpowied┬╝ m├│j emai: emi_1984@o2.pl,lub emi_1984@interia.eu
25.07.2011
Odpowiedz:
Witam, Przede wszystkim nie ma mo┬┐liwo┬Âci udzielenia precyzyjnej odpowiedzi na Pani pytanie, gdy┬┐ nie znamy istotnych szczeg├│┬│├│w dotycz┬▒cych Jej aktualnego stanu zdrowia, nie znamy stopnia Jej niepe┬│nosprawno┬Âci. Nie wiemy, jak g┬│├¬bokie ta Osoba ma uszkodzenie o┬Ârodkowego uk┬│adu nerwowego w przebiegu wspomnianego m├│zgowego pora┬┐enia dzieci├¬cego, jak g┬│├¬boki jest stopie├▒ upo┬Âledzenia fizycznego i ewent. psychicznego, czy dosz┬│o r├│wnie┬┐ do uszkodzenia innych uk┬│ad├│w i narz┬▒d├│w. Bior┬▒c za podstaw├¬ warunek, ┬┐e dawc┬▒ (┬┐ywym) nerki mo┬┐e zosta├Ž zdrowy, doros┬│y cz┬│owiek - zasadniczo osoba z MPD (m├│zgowym pora┬┐eniem dzieci├¬cym) nie powinna by├Ž kwalifikowana jako dawca ┬┐ywy nerki. Tak przedstawia si├¬ odpowied┬╝ na "wariant II" zawarty w pytaniu. Oczywi┬Âcie, je┬┐eli zaistnia┬│aby konkretna sytuacja (w pytaniu: "zasz┬│aby taka konieczno┬Â├Ž darowa├Ž np. nerk├¬ osobie bliskiej") osoba deklaruj┬▒ca wol├¬ oddania nerki osobie bliskiej i w zwi┬▒zku z tym chc┬▒ca podda├Ž si├¬ ocenie pod k┬▒tem zostania ┬┐ywym dawc┬▒ nerki powinna zg┬│osi├Ž si├¬ do najbli┬┐szego Regionalnego O┬Ârodka Kwalifikuj┬▒cego. Tam zosta┬│aby wtedy podj├¬ta ostateczna decyzja o kwalifikacji lub dyskwalifikacji jako ┬┐ywy dawca. Oczywi┬Âcie, ca┬│y czas jest mowa o konkretnej sytuacji, gdy jest biorca narz┬▒du, tzn. istnieje realna konieczno┬Â├Ž przeszczepienia nerki u konkretnego chorego z przewlek┬│┬▒ niewydolno┬Âci┬▒ nerek (w ROK nie ocenia si├¬ "potencjalnego" dawstwa od os├│b ┬┐ywych). Jednak jeszcze raz podkre┬Âlam, ┬┐e w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zaburze├▒ lub ubytk├│w w sprawno┬Âci umys┬│owej lub fizycznej, nie mo┬┐na zakwalifikowa├Ž danej osoby jako ┬┐ywego dawcy. Poniewa┬┐ uszkodzenie o┬Ârodkowego uk┬│adu nerwowego mo┬┐e powodowa├Ž rozw├│j patologii innych uk┬│ad├│w i narz┬▒d├│w (powtarzam - nie znamy wielu szczeg├│┬│├│w dotycz┬▒cych stanu Pani zdrowia) trudno tym samym wyrokowa├Ž, czy by┬│oby mo┬┐liwe ewent. dawstwo narz┬▒d├│w po jej ┬Âmierci. Og├│lnie rzecz bior┬▒c jest to ma┬│o prawdopodobne. Ale pe┬│na odpowied┬╝ jest mo┬┐liwa jedynie po uzyskaniu dalszych informacji. S┬▒dz├¬, ┬┐e ta odpowied┬╝ mo┬┐e nie zadowoli├Ž Pani, ale jedynie taka odpowied┬╝ jest mo┬┐liwa.
« powrˇt
Stowarzyszenie Dializowanych
Wojew´┐Żdzki Szpital Specjalistyczny nr 2

44-330 Jastrz´┐Żbie Zdr´┐Żj Aleja Jana Paw´┐Ża II 7
Organizacja po┼╝ytku publicznego
ZADAJ PYTANIE:

autor:
Copyright © 2007 by NEPHROS Stowarzyszenie Dializowanych
Wojew´┐Żdzki Szpital Specjalistyczny nr 2, 44-335 Jastrz´┐Żbie Zdr´┐Żj Aleja Jana Paw´┐Ża II 7
Jeste´┐Ż go´┐Żciem na naszej stronie
Design by JasNet.pl