5.07.2011
Pytanie od: Emilia Miciun
Witam serdecznie. Mam pytanie związane z oświadczeniem woli. Otóż chodzi o to, że od jakiś 2 lat posiadam takie oświadczenie w portfelu. Niedawno dowiedziałam się że ze względu na swoją chorobę( mózgowe porażenie dziecięce) nie mogę zostać ani dawcą krwi, ani szpiku lub komórek macierzystych. Stąd moje pytanie a jak jest w przypadku przeszczepu organów, gdy np. w chwili nagłej śmierci moje organy będą brane do przeszczepu, drugi wariant jeżeli chciałabym i zaszłaby taka konieczność darować np. nerkę osobie bliskiej czy będę brana pod uwagę jako dawca. Z góry dziękuję za odpowiedź mój emai: emi_1984@o2.pl,lub emi_1984@interia.eu
25.07.2011
Odpowiedz:
Witam, Przede wszystkim nie ma możliwości udzielenia precyzyjnej odpowiedzi na Pani pytanie, gdyż nie znamy istotnych szczegółów dotyczących Jej aktualnego stanu zdrowia, nie znamy stopnia Jej niepełnosprawności. Nie wiemy, jak głębokie ta Osoba ma uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego w przebiegu wspomnianego mózgowego porażenia dziecięcego, jak głęboki jest stopień upośledzenia fizycznego i ewent. psychicznego, czy doszło również do uszkodzenia innych układów i narządów. Biorąc za podstawę warunek, że dawcą (żywym) nerki może zostać zdrowy, dorosły człowiek - zasadniczo osoba z MPD (mózgowym porażeniem dziecięcym) nie powinna być kwalifikowana jako dawca żywy nerki. Tak przedstawia się odpowiedź na "wariant II" zawarty w pytaniu. Oczywiście, jeżeli zaistniałaby konkretna sytuacja (w pytaniu: "zaszłaby taka konieczność darować np. nerkę osobie bliskiej") osoba deklarująca wolę oddania nerki osobie bliskiej i w związku z tym chcąca poddać się ocenie pod kątem zostania żywym dawcą nerki powinna zgłosić się do najbliższego Regionalnego Ośrodka Kwalifikującego. Tam zostałaby wtedy podjęta ostateczna decyzja o kwalifikacji lub dyskwalifikacji jako żywy dawca. Oczywiście, cały czas jest mowa o konkretnej sytuacji, gdy jest biorca narządu, tzn. istnieje realna konieczność przeszczepienia nerki u konkretnego chorego z przewlekłą niewydolnością nerek (w ROK nie ocenia się "potencjalnego" dawstwa od osób żywych). Jednak jeszcze raz podkreślam, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zaburzeń lub ubytków w sprawności umysłowej lub fizycznej, nie można zakwalifikować danej osoby jako żywego dawcy. Ponieważ uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego może powodować rozwój patologii innych układów i narządów (powtarzam - nie znamy wielu szczegółów dotyczących stanu Pani zdrowia) trudno tym samym wyrokować, czy byłoby możliwe ewent. dawstwo narządów po jej śmierci. Ogólnie rzecz biorąc jest to mało prawdopodobne. Ale pełna odpowiedź jest możliwa jedynie po uzyskaniu dalszych informacji. Sądzę, że ta odpowiedź może nie zadowolić Pani, ale jedynie taka odpowiedź jest możliwa.
« powrót
Stowarzyszenie Dializowanych
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2

44-330 Jastrzębie Zdrój Aleja Jana Pawła II 7
Organizacja pożytku publicznego
ZADAJ PYTANIE:

autor:
Copyright © 2007 by NEPHROS Stowarzyszenie Dializowanych
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2, 44-335 Jastrzębie Zdrój Aleja Jana Pawła II 7
Jesteś gościem na naszej stronie
Design by JasNet.pl