Przewlekła niewydolność nerek jest chorobą nieuleczalną,która jak ktoś powiedział "nie wiadomo kiedy się zaczyna i nigdy się nie kończy".Jedyną metodą,która rozwiązuje ten problem czyli ratuje życie jest włączenie chorego do procesu dializ,czy to pozaustrojowych,czy typu otrzewnowego.

Jest jeszcze jeden sposób: to przeszczepienie narządu,w naszym przypadku nerki,ale z różnych powodów tylko nieliczni mogą uniknąć niekończących się - choć pozwalających żyć -wizyt w ośrodkach dializ.

Przeszczepy narządów albo inaczej transplantacje wykonuje się w Polsce już od ponad 40 lat.Pierwszego udanego przeszczepu nerki w Polsce dokonali w Warszawie 26.01.1966 roku prof..J.Nielubowicz i prof..T.Orłowski a pacjentką była 18-letnia uczennica studium pielęgniarskiego.

Jednak wiele osób oczekujących na nową nerkę - około 2000 zarejestrowanych w Centralnym Rejestrze Biorców - nie doczeka transplantacji.Jedną z głównych przyczyn powodujących ten stan rzeczy jest mała ilość pobrań narządów od dawców zmarłych. Problem ten reguluje u nas "Ustawa o pobieraniu i przeszczepianiu komórek,tkanek i narządów" z marca 1996 roku która mówi,że każdy kto za życia na piśmie nie wyrazi sprzeciwu może być po ewentualnej śmierci dawcą narządów.Sprzeciwów w prowadzonym rejestrze jest bardzo mało,tak,że przeszczepiani powinni wszyscy potrzebujący, ale fakty są zgoła odmienne.

W praktyce lekarze pytają rodziny zmarłych, potencjalnych dawców czy wyrażają zgodę na pobranie od nich narządów i niestety bardzo rzadko odpowiedź jest pozytywna - rozumiemy złożoność tej tragicznej i smutnej sytuacji dla bliskich zmarłego,podjęcie decyzji o przekazaniu tkanek w tym momencie musi wymagać wielkiej odwagi.

Toteż w związku z tym rozpoczęliśmy w ub. roku akcję informacyjno - edukacyjną na temat chorób nerek i przeszczepów narządów.

Dlatego też zwracamy się do Państwa z apelem : Nie zabierajcie swoich organów do nieba - one są potrzebne tu na ziemi.

Wypełniając prezentowane przez nas "Oświadczenie woli" mogą Państwo dać komuś nieznanemu a nieuleczalnie choremu dar największy i najcenniejszy - dar życia. Niektórzy z nas dzięki takim,bezimiennym żyją na nowo.Dziękujemy im za to.

Stowarzyszenie Dializowanych
Wojew�dzki Szpital Specjalistyczny nr 2

44-330 Jastrz�bie Zdr�j Aleja Jana Paw�a II 7
Organizacja poĹźytku publicznego
ZADAJ PYTANIE:

autor:
Copyright © 2007 by NEPHROS Stowarzyszenie Dializowanych
Wojew�dzki Szpital Specjalistyczny nr 2, 44-335 Jastrz�bie Zdr�j Aleja Jana Paw�a II 7
Jeste� go�ciem na naszej stronie
Design by JasNet.pl