Stowarzyszenie Dializowanych "Nephros" zostało powołane do życia w 1996 roku, ale niepokojące fakty, które do tego doprowadziły miały już miejsce w roku poprzednim. Chodziło o katastrofalną sytuację Ośrodków Dializ na Śląsku - która pod względem sprzętowym i materiałowym był tak zła, że istniało realne niebezpieczeństwo zatrzymania procesu przewlekłych dializ. Powstałe wtedy Stowarzyszenia postawiły sobie za podstawowy cel niedopuszczenie nigdy w przyszłości do tak dramatycznej sytuacji. Członkami Stowarzyszenia są pacjenci Ośrodka Dializ w Jastrzębiu Zdroju i osoby po przeszczepie nerki a wywodzące się z naszego Ośrodka.

Stawiamy sobie za cel integrację środowiska chorych dializowanych oraz udzielanie wzajemnej pomocy i wsparcia naszym członkom i ich rodzinom a także poprawę i podnoszenie standardu dializ poprzez wspomaganie Ośrodka Dializ i Oddziału Nefrologiczno - Wewnętrznego szpitala.

Organizujemy spotkania integracyjne pacjentów i personelu Ośrodka, wyjazdy rehabilitacyjno - terapeutyczne dla członków i ich rodzin, dokonujemy zakupów niezbędnego sprzętu medycznego, m.in. z środków, które wpłynęły na nasze konto Stacja Dializ otrzymała 2 aparaty sztucznej nerki, finansujemy specjalistyczne badania pozwalające lepiej diagnozować chorych, przy udziale naszych środków pieniężnych powstał nowy pokój socjalny dla pacjentów i dokonano kapitalnego remontu sanitariatów Oddziału Nefrologiczno - Wewnętrznego.

Wszystkie te inicjatywy nie byłyby możliwe gdyby nie pomoc Ordynatora Oddziału dr n. med. Adama Riemla i podległego mu personelu, byłych pracowników oraz całej grupy przyjaciół i sponsorów Stowarzyszenia - osób prywatnych, firm i przedsiębiorstw, którym tą drogą składamy serdeczne podziękowania.

Nie zapominamy też o tych naszych członkach, którzy doprowadzili do powstania naszego Stowarzyszenia, wspierali i rozwijali jego działalność, a dziś nie ma już ich wśród nas.

 

Stowarzyszenie Dializowanych
Wojew�dzki Szpital Specjalistyczny nr 2

44-330 Jastrz�bie Zdr�j Aleja Jana Paw�a II 7
Organizacja poĹźytku publicznego
ZADAJ PYTANIE:

autor:
Copyright © 2007 by NEPHROS Stowarzyszenie Dializowanych
Wojew�dzki Szpital Specjalistyczny nr 2, 44-335 Jastrz�bie Zdr�j Aleja Jana Paw�a II 7
Jeste� go�ciem na naszej stronie
Design by JasNet.pl