29.09.2019r.
Spotkanie integracyjno-edukacyjne w Agacie
Zarz┬▒d Stowarzyszenia wielk┬▒ uwag├¬ przywi┬▒zuje do spotka├▒ integracyjnych. Organizowane od wielu lat spotkania sta┬│y si├¬ tradycj┬▒ dzia┬│alno┬Âci naszego stowarzyszenia. S┬▒ to wspania┬│e niepowtarzalne okazje do spotkania si├¬ prawie wszystkich chorych z Jastrz├¬bskiej i Wodzis┬│awskiej stacji dializ a tak┬┐e osób po przeszczepie nerki, a w szczególno┬Âci tych, którzy z powodu ci├¬┬┐kiego przebiegu choroby (wózek inwalidzki) nie mog┬▒ korzysta├Ž z innych spotka├▒ integracyjnych. Ostatnie nasze spotkanie, które odby┬│o si├¬ niedziel├¬, dnia 29 wrze┬Ânia 2019 roku, w Domu Przyj├¬├Ž "Agata" w Jastrz├¬biu-Zdroju cieszy┬│o si├¬ spor┬▒ frekwencj┬▒; uczestniczy┬│y w nim cz┬│onkowie stowarzyszenia wraz z osobami towarzysz┬▒cymi. By┬│a to okazja do rozmowy na innej p┬│aszczy┬╝nie ni┬┐ szpital, a to pozwala┬│o na wi├¬ksz┬▒ otwarto┬Â├Ž i swobod├¬ dyskusji oraz wymian├¬ do┬Âwiadcze├▒. Jednym z go┬Âci spotkania by┬│ Doktor Adam Riemel, który wyg┬│osi┬│ prelekcj├¬ na temat „Co warto wiedzie├Ž o dializie otrzewnowej” zaznajamiaj┬▒c wszystkich o mo┬┐liwo┬Âciach tego typu dializy. Na spotkanie przybyli tak┬┐e Pani Iwona Mazur - Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych w Krakowie oraz Pan Marcin Trzebicki - Cz┬│onek Zarz┬▒du OSOD. Oprócz powa┬┐nej rozmowy na nurtuj┬▒ce nas tematy by┬│ te┬┐ czas na u┬Âmiech, ┬┐arty czy wspóln┬▒ zabaw├¬. Dodatkowo wieczór muzycznie u┬Âwietni┬│ nam muzykant, graj┬▒c popularne utwory muzyczne, przy których  mo┬┐na by┬│o pota├▒czy├Ž. Na spotkaniu tym mogli┬Âmy pozna├Ž tak┬┐e osoby, które dializuj┬▒ si├¬ od niedawna, którym wydawa┬│o si├¬, ┬┐e dializy to tylko ból i monotonia; zobaczyli, ┬┐e mo┬┐na ┬┐y├Ž inaczej, normalniej, ┬┐e nie jest si├¬ skazanym wy┬│┬▒cznie na ci┬▒g┬│e wizyty w szpitalu. Ka┬┐dy cz┬│owiek stworzony jest do ┬┐ycia w grupie, dlatego zale┬┐y nam, by wszyscy razem niezale┬┐nie od stanu zdrowia wchodzili g┬│ównymi drzwiami w ┬┐ycie, by┬Âmy si├¬ wzajemnie wspierali i wspólnie cieszyli si├¬ ka┬┐d┬▒ chwil┬▒ ┬┐ycia.

Stowarzyszenie Dializowanych
Wojew´┐Żdzki Szpital Specjalistyczny nr 2

44-330 Jastrz´┐Żbie Zdr´┐Żj Aleja Jana Paw´┐Ża II 7
Organizacja po┼╝ytku publicznego
ZADAJ PYTANIE:

autor:
Copyright © 2007 by NEPHROS Stowarzyszenie Dializowanych
Wojew´┐Żdzki Szpital Specjalistyczny nr 2, 44-335 Jastrz´┐Żbie Zdr´┐Żj Aleja Jana Paw´┐Ża II 7
Jeste´┐Ż go´┐Żciem na naszej stronie
Design by JasNet.pl