8.02.2011r.
Spotkanie edukacyjne z młodzieżą.
W dniu 8.02.2011 roku na zaproszenie Dyrekcji Zespołu Szkół Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, Stowarzyszenie Dializowanych NEPHROS przeprowadziło panel dyskusyjny z młodzieżą. Głównym tematem spotkania były choroby nerek, leczenie, zapobieganie im, przeszczepy nerek oraz oddawanie narządów do przeszczepów. Pierwszy zabrał głos przewodniczący Stowarzyszenia który mówił o działaniach organizacji na rzecz dializowanych oraz prowadzonej od ponad 12 lat kampanii na rzecz transplantacji. Pełniąca obowiązki Ordynatora oddziału nefrologiczno-wewnętrznego i stacji dializ WSS nr 2 Pani dr Marzena Żeleźnicka  omówiła temat chorób nerek, sposób ich leczenia oraz leczenia nerko zastępczego  czyli hemodializę i dializę otrzewnową. Omówiła także najskuteczniejszą metodę leczenia jaką  jest  przeszczep nerki. Następnie zabrał głos dr Tomasz Pochaba, koordynator d/s przeszczepów w WSS  nr 2. Omówił szeroko temat pobrań tkanek komórek i narządów do przeszczepów oraz związane z tym aspekty prawne. Kapelan WSS nr 2 ksiądz Wojciech Grzesiak  przedstawił punkt widzenia największych światowych religii na temat transplantacji narządów oraz cytował słowa polskich biskupów którzy zachęcają wiernych do pozytywnego podejścia do idei transplantacji. Na zakończenie spotkania rozdano oświadczenia woli. Przewodniczący Stowarzyszenia Ryszard Witek podziękował wszystkim uczestnikom spotkania oraz wyraził nadzieję, że przekazane informacje wykorzystane zostaną w sposób właściwy przez młodych ludzi. Zarząd Stowarzyszenia składa serdeczne podziękowanie Dyrekcji Szkoły, oraz P. Bożenie Araszczuk za umożliwienie spotkania z młodzieżą wyrażając również nadzieję na dalszą współpracę.    

Stowarzyszenie Dializowanych
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2

44-330 Jastrzębie Zdrój Aleja Jana Pawła II 7
Organizacja pożytku publicznego
ZADAJ PYTANIE:

autor:
Copyright © 2007 by NEPHROS Stowarzyszenie Dializowanych
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2, 44-335 Jastrzębie Zdrój Aleja Jana Pawła II 7
Jesteś gościem na naszej stronie
Design by JasNet.pl