28.02.2020r.
Spotkanie z m┬│odzie┬┐┬▒ - ZST w Wodzis┬│awiu ┬Žl┬▒skim
We wtorek 25 lutego 2020 roku w Zespole Szkó┬│ Technicznych w Wodzis┬│awiu ┬Žl┬▒skim  odby┬│o si├¬ spotkanie z m┬│odzie┬┐┬▒. Pani Irmina Lincner – cz┬│onek naszego stowarzyszenia omówi┬│a tematy zwi┬▒zane z chorob┬▒ nerek, co to jest hemodializa a tak┬┐e wspomnia┬│a o transplantacji tych organów. Przekonywa┬│a m┬│odych co do s┬│uszno┬Âci przeprowadzania  przeszczepów i wszystkich korzy┬Âci  zdrowotnych  wynikaj┬▒cych z transplantacji dla nieuleczalnie chorego cz┬│owieka. Uczestnicz┬▒ca na spotkaniu m┬│odzie┬┐ z powag┬▒ i zainteresowaniem wys┬│ucha┬│a wszystkie omawiane zagadnienia.  Przeprowadzono równie┬┐ kampani├¬ na rzecz transplantologii poprzez rozdawanie o┬Âwiadcze├▒ woli. Zarz┬▒d Stowarzyszenia sk┬│ada serdeczne podzi├¬kowanie za zaproszenie i pomoc w zorganizowaniu spotkania Panu Dyrektorowi Czes┬│awowi Pieczka, higienistce Szkolnej Pani Annie Chowaniec i nauczycielce biologii Pani Alinie Zapa┬│-Grutz.

Stowarzyszenie Dializowanych
Wojew´┐Żdzki Szpital Specjalistyczny nr 2

44-330 Jastrz´┐Żbie Zdr´┐Żj Aleja Jana Paw´┐Ża II 7
Organizacja po┼╝ytku publicznego
ZADAJ PYTANIE:

autor:
Copyright © 2007 by NEPHROS Stowarzyszenie Dializowanych
Wojew´┐Żdzki Szpital Specjalistyczny nr 2, 44-335 Jastrz´┐Żbie Zdr´┐Żj Aleja Jana Paw´┐Ża II 7
Jeste´┐Ż go´┐Żciem na naszej stronie
Design by JasNet.pl