9.02.2013r.
Spotkanie w Szkole Policealnej – Jastrzębie Zdrój.
Na zaproszenie pani mgr Ewy Gutowskiej, w dniu 09.02 2013 roku Przewodniczący Stowarzyszenia Dializowanych Nephros Pan Witek Ryszard spotkał się w Szkole Policealnej Towarzystwa Edukacji Bankowej w Jastrzębiu Zdroju z grupą składająca się z pięćdziesięciu osób z kierunku Opiekun Medyczny. Celem spotkania było zaprezentowanie szerokiej działalności Stowarzyszenia Dializowanych, były  także przedstawione problemy zdrowotne osób z przewlekłą niewydolnością nerek a także wskazano trudności i problemy jakim muszą sprostać chore osoby aby przeżyć kolejny dzień. Poruszono również temat transplantologii czyli oddawania narządów do przeszczepu za życia  a także po śmierci oraz zwrócono uwagę, jak ważne jest dla osoby oczekującej przeszczepu otrzymanie narządu od dawcy. Pan Przewodniczący Stowarzyszenia opowiedział zebranym przykład z własnego życia, kiedy jako osoba skazana na dializy otrzymał informację o możliwości przeszczepu. Porównał słuchaczom jak wyglądało jego życie jako osoby dializowanej a jak wygląda obecnie, będąc po przeszczepie.   Wszystko to bardzo zainteresowało a nawet wzruszyło osoby biorące udział w tym spotkaniu czego dowodem była duża ilość pytań zadawana Panu Przewodniczącemu. Rozdano również oświadczenia woli. Całe spotkanie odbyło się w bardzo przyjaznej i pełnej skupienia atmosferze. Zarząd Stowarzyszenia Nephros składa serdeczne podziękowanie  Pani mgr Ewie Gutowskiej za zorganizowanie spotkania.

Stowarzyszenie Dializowanych
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2

44-330 Jastrzębie Zdrój Aleja Jana Pawła II 7
Organizacja pożytku publicznego
ZADAJ PYTANIE:

autor:
Copyright © 2007 by NEPHROS Stowarzyszenie Dializowanych
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2, 44-335 Jastrzębie Zdrój Aleja Jana Pawła II 7
Jesteś gościem na naszej stronie
Design by JasNet.pl