29.10.2009r.
Spotkanie z młodzieżą w ZS nr 2 w Jasztrzębiu Zdroju.
28 października br. dzięki uprzejmości dyrekcji Zespołu Szkół nr 2 w Jastrzębiu Zdroju mieliśmy okazję spotkać się z uczennicami i uczniami klas maturalnych aby porozmawiać z nimi na temat chorób nerek, ich leczenia i zapobiegania oraz przekazać informacje dotyczące transplantacji narządów. Organizatorka  panelu p. Bożena Araszczuk przygotowała cykl dwóch spotkań z młodymi ludźmi. W pierwszej części przewodniczący Stowarzyszenia Dializowanych "Nephros" Zbigniew Szymański mówił o działaniach organizacji na rzecz chorych dializowanych oraz prowadzonej od prawie 12 lat kampanii informacyjnej dot. chorób nerek i przeszczepów narządów. Dr Marzena Żelaźnicka, p.o. ordynatora Oddziału Nefrologiczno - Wewnętrznego i Stacji Dializ WSS nr 2 poinformowała zebranych o przyczynach chorób nerek, sposobach ich leczenia, o leczeniu nerkozastępczym czyli dializach: hemodializach i dializach otrzewnowych oraz omówiła  od strony medycznej najskuteczniejszy sposób leczenia schyłkowej niewydolności nerek tj. przeszczep nerki.  Następnie zabrała głos mgr Elżbieta Orzechowska, niedawno powołana w WSS nr 2 koordynator d/s przeszczepów. Przedstawiła aspekty prawne związane z pobieraniem tkanek, komórek i narządów do przeszczepu, które reguluje w naszym kraju  tzw. Ustawa Transplantacyjna z 2005 r.,  zachęcała młodzież do dyskusji na temat "Oświadczenia woli" oraz pokazała zadania jakie stoją przed koordynatorem d/s przeszczepów. Ksiądz Wojciech Grzesiak, kapelan w WSS nr 2 omówił punkt widzenia największych światowych religii na temat transplantacji narządów, cytował słowa polskich biskupów , którzy zachęcają wiernych do pozytywnego podejścia do idei transplantacji oraz przekazywania swoich narządów po śmierci do przeszczepu, tak aby móc podarować nieuleczalnie chorym drugie życie. Spotkanie podsumował przewodniczący Stowarzyszenia Z. Szymański wyrażając nadzieję, że przekazane informacje  wykorzystane zostaną w właściwy sposób przez młodych ludzi a także, że współpraca z ZS nr 2 bedzie trwała nadal dziękując jednocześnie dyrekcji szkoły za zaproszenie zaś p. Bożena Araszczuk  wręczyła zainteresowanym osobom  "Oświadczenie woli".  

Stowarzyszenie Dializowanych
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2

44-330 Jastrzębie Zdrój Aleja Jana Pawła II 7
Organizacja pożytku publicznego
ZADAJ PYTANIE:

autor:
Copyright © 2007 by NEPHROS Stowarzyszenie Dializowanych
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2, 44-335 Jastrzębie Zdrój Aleja Jana Pawła II 7
Jesteś gościem na naszej stronie
Design by JasNet.pl