25.06.2009r.
Spotkanie w Klinice Nefrologii w Katowicach.
W poniedziałek 22 czerwca br. w Klinice Nefrologii w Katowicach odbyło się spotkanie przedstwicieli Ośrodków Dializ z województwa śląskiego. W spotkaniu, które odbyło się z inicjatywy OSOD brała  udział delegacja naszego ośrodka w osobach kol. Barbary Grzesik i Ryszarda Wasahana, w jego organizację był też  zaangażowany przewodniczący Stowarzyszenia Dializowanych "Nephros" kol Z. Szymański. Spotkanie prowadził kierownik Kliniki Nefrologii prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek, który poinformował zebranych o celach jakie sobie założyli jego organizatorzy oraz omówił sytuację dializoterapii w województwie. W chwili obecnej każdy chory potrzebujący dializ ma taką możliwość leczenia nerkozastępczego - stwierdził prof. Więcek, jest ogromny postęp w porównaniu do lat 90 - tych, gdzie wtedy jeszcze chorzy nie mieli takiego komfortu.  Przewodnicząca OSOD dr Iwona Mazur zapoznała obecnych z historią powstania Stowarzyszenia, celami i zadaniami, które sobie stawia i realizuje zapraszając wszystkich do wstępowania do tej ogólnopolskiej organizacji chorych dializowanych. Kol. Z. Szymański przekazał uczestnikom informacje dot. założenia organizacji zrzeszającej pacjentów dializowanych oraz przykłady konkretnej działalności naszego stowarzyszenia na rzecz chorych i ich rodzin w Ośrodku w Jastrzębiu Zdroju. Problematykę transplantacji narządów a nerek w szczególności omówiła dr hab. n. med. Teresa Nieszporek. W ramach dyskusji zebrani pytali m. in. o refundację leków dla dializowanych, dializy otrzewnowe czy przeszczepy nerek. Spotkanie podsumował jego gospodarz prof. A. Więcek dziękując zebranym za udział, dyskusję wyrażając nadzieję, że takie zebrania wejdą na trwałe do kalendarza pracy Kliniki Nefrologi jako ważny element integracji środowiska chorych dializowanych. 

Stowarzyszenie Dializowanych
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2

44-330 Jastrzębie Zdrój Aleja Jana Pawła II 7
Organizacja pożytku publicznego
ZADAJ PYTANIE:

autor:
Copyright © 2007 by NEPHROS Stowarzyszenie Dializowanych
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2, 44-335 Jastrzębie Zdrój Aleja Jana Pawła II 7
Jesteś gościem na naszej stronie
Design by JasNet.pl