29.05.2008r.
Spotkanie w kinie "Centrum".
29 maja w kinie "Centrum" w Jastrzębiu Zdroju odbyło się kolejne spotkanie informacyjno - edukacyjne poświęcone chorobom nerek, ich zapobieganiu i leczeniu oraz transplantacji narządów. Zaproszona na spotkanie prawie 300 - stu osobowa grupa młodzieży jastrzębskich szkół wysłuchała wykładu dr. Adama Riemla, ordynatora Ośrodka Dializ i Oddz. Nefrologiczno - Wewnętrznego WSS nr 2 o chorobach nerek i ich leczeniu z szczególnym uwzględnieniem dializoterapii. Z - ca kierownika Kliniki Nefrologii i Chorób Przemiany Materii Śl. U. M. dr hab. Teresa Nieszporek mówiła o transplantacji narządów, historii, początkach przeszczepów w Polsce i na świecie, warunkach medycznych i prawnych, które muszą być spełnione aby przeszczepić narząd a tym samym dać nieuleczalnie choremu nowe życie. Przewodniczący Stowarzyszenia kol. Z. Szymański rozmawiał z p. Marią Roślicką i jej synem Lesławem o darowniu organu przez matkę dla chorującego na przewlekłą niewydolność nerek dziecku, o podejmowaniu tak ważkiej dla obojga decyzji, o życiu podczas dializ i po przeszczepie. Przedstawił również historię Stowarzyszenia, jego działania na rzecz pacjentów i ich rodzin, Ośrodka Dializ i Oddziału Nefrologiczno - Wewnętrznego i prowadzoną kampanię społeczną na rzecz transplantacji. W spotkaniu organizowanym wspólnie z MOK i UM wzięli również udział dyrektor WSS nr 2 dr N. Prudel, przewodniczący Społecznej Rady d/s Osób Niepełnosprawnych p. K. Warlewski, przedstawicielki współpracujących z nami Wydziału Zdrowia mgr E. Gutowska i OPS p. K. Śmigielska. Na zakończenie zostało wręczone honorowe podziękowanie dla pp. Izabelli i Krzysztofa Konieczny za ich szczególny wkład w kampanię społeczną pod hasłem "Nie zabieraj swoich organów do nieba, one są potrzebne tutaj, na ziemi".

Stowarzyszenie Dializowanych
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2

44-330 Jastrzębie Zdrój Aleja Jana Pawła II 7
Organizacja pożytku publicznego
ZADAJ PYTANIE:

autor:
Copyright © 2007 by NEPHROS Stowarzyszenie Dializowanych
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2, 44-335 Jastrzębie Zdrój Aleja Jana Pawła II 7
Jesteś gościem na naszej stronie
Design by JasNet.pl